EQUIPOS
VI G.T.A.M.I.

© Flavia Gargiulo & Pere Pau Sancho

© Fotos Juan Casals